Kjære deg som jobber med barn og unge, velkommen til år 2021 viktigste webinar!


Traumebevisst praksis og traumebevisst omsorg «fyller» ti år i Norge. Det er på tide å sette en fot i bakken og spørre – hvor er vi, og hvor går vi nå?

Anette Andersen og Pål Solhaug leder oss gjennom dagen.
Foredragsholdere

Dr. Howard Bath

Vil snakke om overordnede tanker om traumeinformert praksis, og også ta opp «trøbbelet med traumer». Howard er psykolog, og har en lang historie med å jobbe med omsorg og behandling av unge mennesker, i barnevern og ungdoms-rettssystemet i Australia.

Bath, H. (2020). Relasjonelle traumer- relasjonell heling.
Bath, H. (2021) Følelsen av trygghet og omsorgspersoners rolle.
Resymè av Howard Bath sin artikkel ”The trouble with trauma”. Scottish Journal of Residential Child Care, Vol. 13, April 2017.
Anna Norlén

Vil snakke om traumebevissthet som utviklende og belastende; Lek kan løse dilemmaet. Anna er rektor og virksomhetssjef, psykolog og psykoterapeut ved Ericastiftelsen i Stockholm, og Doktorand ved Karlstad Universitet.

Podcast med Anna Norlèn. Barn och lek: "Det är deras sätt att berätta".
Dr. Dag Ø. Nordanger

Vil med utgangspunkt i «TANDEM» – «Trauma and Development Education Monitor» snakke om «Hva er nå egentlig Traumebevisst praksis?». Dag er Doktor i psykologi og Psykologspesialist, og i tillegg til jobben sin ved RVTS Vest jobber han som professor ved OsloMet.

Nordanger, D. (2017). Regulerende omsorg. Tidsskrift for norsk psykologforening.
Cactus nettverket.
Kaja Næss Johannessen

Vil snakke om sansemotorisk stimulering som ressurs i traumebehandling. Hvorfor virker det og hvorfor gjør vi ikke mer av det? Kaja er Psykologspesialist ved Østbytunet senter for behandling og fagutvikling.

Intervju med Kaja Næss Johannessen (2018). Vi må oversette barns sterke smerteuttrykk.
Mari Kjølseth Bræin & Aud Ørnes

Vil snakke om TraumeSensitivtTilsyn og arbeid i det komplekse. Mari spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, og jobber ved RVTS Øst til daglig. Aud er barnevernspedagog og har mange års erfaring fra barnevernfeltet, og nå jobber hun i RVTS Sør.

Bræin, M. K., Andersen, A. & Simonsen A. H. (2017) Traumebevissthet i barnevernet. TNPF.
Intervju med Aud Ørnes og Pål Solhaug (2016). Traumebevisst system.
Heine Steinkopf

Vil snakke om traumevisst praksis-med fokus på hjelperen. Hvordan beskriver miløterapeuter i en «traumebevisst» barnevernsinstitusjon hva det vil si å være «traumebevisst»? Heine er psykologspesialist i klinisk barne-og ungdomspsykologi og fagleder ved RVTS Sør.

Intervju med Heine Steinkopf (2021). Hva trenger hjelperen for å stå støtt når det stormer som verst.
Steinkopf, H. (2021) Traumebevissthet- treffsikre tiltak eller famling i blinde?